TERMA & SYARAT

 

  1. Kemasukan hanya sah pada tarikh lawatan yang sama dinyatakan dalam tiket, kecuali dinyatakan sebaliknya. Setiap tiket mengakui satu (1) orang pada satu kunjungan.
  2. Pelawat dianggap telah membaca semua notis dan tanda-tanda yang dipaparkan, menerima dan mengesahkan dengan yang sama.
  3. Tiket yang dijual tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik.
  4. Pengurusan berhak untuk menolak kemasukan, atau meminta pelawat untuk beredar sekiranya tingkah laku pelawat tersebut dianggap tidak sesuai. Tiada pampasan akan diberikan.
  5. Pengurusan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian atau kerosakan kepada harta peribadi serta kecederaan diri semasa melawat atau menggunakan mana-mana tempat atau kemudahan Melaka Kisah Seribu Satu Malam.
  6. Sebarang gambar, video atau rakaman bunyi diambil mestilah untuk kegunaan peribadi sahaja. Sebarang penggunaan untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis dilarangkan.
  7. Pelawat adalah diperingatkan bahawa mana-mana kemudahan di lokasi boleh ditutup atau diubah pada bila-bila masa untuk tujuan operasi, teknikal, keselamatan atau sebab-sebab lain.
  8. Pengurusan berhak untuk mengubah waktu operasi tanpa notis terlebih dahulu.
  9. Sila simpan tiket untuk pemeriksaan.